ความคาดหวัง: การลดลงของผลผลิตทางการเกษตรของสหภาพยุโรป

ความคาดหวัง: การลดลงของผลผลิตทางการเกษตรของสหภาพยุโรป

การบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ของกลยุทธ์ EU Farm to Fork และความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นความท้าทายใหม่สำหรับเกษตรกรในสหภาพยุโรป เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรคาดว่าจะลดลงอย่างมากภายในปี 2573 หากนำกลยุทธ์ทั้งสองนี้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ นักปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถช่วยชดเชยผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตที่ลดลงซึ่งเกิดจากกลยุทธ์นี้ได้อย่างแน่นอน อย่างไร

ก็ตามการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่านวัตกรรม

ที่กระตุ้นการปรับปรุงพันธุ์พืชในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอในการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามกลยุทธ์ทั้งสองภายในปี 2573 ในปัจจุบัน การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิต และการสูญเสียอุปทานในตลาดที่ตามมาเนื่องจาก การดำเนินการตามกลยุทธ์ทั้งสองภายในปี 2573 อาจลดลงเพียงครึ่งหนึ่งโดยการปรับปรุงพันธุ์พืชในทศวรรษหน้า

ระวังช่องว่าง!อะไรที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่ตามมาในอนาคต

เนื่องจากการป้องกันพืชและการปฏิสนธิต้องลดลงด้วยสองกลยุทธ์ และเครื่องจักรทางบกและเทคโนโลยีอื่นๆ มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนาน อีกครั้ง การปรับปรุงพันธุ์พืชถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพในบริบทนี้ เพื่อให้การปรับปรุงพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพในบริบทนี้ กระบวนการที่มุ่งปรับปรุงพันธุกรรมพืชจะต้องเร่งให้เร็วขึ้น ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีที่สามารถให้การปรับปรุงพืช

พันธุกรรมด้วยวิธีที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นและใช้เวลาสั้นลง นอกจากนี้ นโยบายโดยรวมและกรอบการกำกับดูแลจะต้องสนับสนุนและไม่ขัดขวางการลงทุนที่จำเป็นในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคตทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบการประหยัดเวลาที่เกิดจากการผสมผสานคุณลักษณะแบบเร่งและการเลือกเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ในยุคแรก ๆ เพียงอย่างเดียวจะมีความสำคัญและนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่เกิดจาก

การปรับปรุงพันธุ์พืชเพิ่มเติมอย่างแน่นอน 

สิ่งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน เช่น กลยุทธ์ Farm to Fork และความหลากหลายทางชีวภาพในระดับยุโรป และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก โดยมีเงื่อนไขว่าสหภาพยุโรปมองว่าตนเองเป็นผู้แสดงความรับผิดชอบที่ยอมรับความท้าทายระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในที่นี้ และต้องการมีส่วนร่วมในการเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ การพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อมจะต้องได้รับการยอมรับอย่าง

เมื่อกำหนดนโยบาย การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถช่วยชดเชยผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลงของการผลิตซึ่งกระตุ้นโดยกลยุทธ์ EU Farm to ความพยายามของผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชได้ช่วยอย่างต่อเนื่องและช่วยสร้างการทำงานร่วมกันและหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนที่ฝังอยู่ในการตั้งค่าวัตถุประสงค์หลายประการ เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูง

Credit : สล็อตเว็บตรง